Hoofd menu

Basisscholen en Gymzaal in Leidsche Rijn Centrum

Situatie

De basisscholen zijn gelegen in Leidsche Rijn Centrum Zuid, een stedenbouwplan van Jo Coenen en Willem Lucassen. De school bevindt zich op een driehoekig kavel aan het begin van een belangrijke stedenbouwkundige as: de Centrumboulevard. De punt van de driehoek wordt daarmee een belangrijk herkenningspunt op deze as. De tegenovergelegen zijde van de driehoek sluit aan op de lagergelegen ‘stadstuin’ met daarin rijksmonumenten; de boerderij Hofstede Terweide uit 1906 en het zomerhuis uit 1898. Aan deze zijde is het speelplein gesitueerd.

Ontwerp

Een school heeft behoefte aan veel ruimtes op de begane grond met een goede relatie met de buitenruimte. Door de gymzaal op de verdieping te situeren wordt voldoende ruimte aan de gevel op de begane grond vrijgespeeld. Ook krijgt het gebouw daardoor z’n compacte vorm waardoor er meer buitenruimte voor de kinderen beschikbaar komt. De lokalen vormen als twee benen van de driehoek de formele gevels aan de buitenzijde van de driehoek. Een rond torentje koppelt de twee gevels op de punt en vormt het gewenste herkenningspunt. Onder het torentje ligt de formele entree van het gebouw. De gymzaal is, iets teruggelegen, tussen de benen geschoven en maakte de derde getrapte gevel aan de buitenruimte informeler. De driehoekige ruimtes die ontstaan tussen de lokalen en de gymzaal zijn benut als leerpleinen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het ritme van de lokalen is herkenbaar in de straatgevels. Om tegenwicht te bieden aan de hogere bebouwing in de omgeving zijn de kozijnen op de begane grond en de verdieping visueel met elkaar verbonden door iets terugliggend metselwerk en geaccentueerd met een gemetseld kader. De entrees zijn herkenbaar gemaakt door het toepassen van blauw geglazuurde baksteen, tevens een verwijzing naar de tegeltableaus op de naastgelegen monumentale boerderij.

Opdrachtgever:  KSU
Gebruikers:
basisschool 'Onder de Bogen', de Eben Haëzerschool en de Gemeente Utrecht (gymzaal).
Aansluiting openbare ruimte: Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten