Hoofd menu

Basisschool 'De Tweeklank' Hazerswoude

"de school met een kloppend hart"

De stevige rug van metselwerk, die de vorm van de aangrenzende appartementen volgt, omvat vier clusters van vier lokalen op beide verdiepingen, die rond een speellokaal en aula gelegen zijn, die in de school een binnenplein vormen. Dit wordt het hart van de school, dat weer aansluit op het buitenplein.

De lokalen en ondersteunende ruimtes zijn rond deze centrale ruimte gesitueerd. Aan de lokalen liggen de verwerkingsruimtes. Op deze manier ontstaat er een ruimtelijke reeks van groot naar klein: van openbare weg, naar buurtplein, naar binnenplein, naar groepsruimte naar verwerkingsruimte. Hierdoor kan er een wisselwerking ontstaan tussen buurt en school, individu en groep, tussen klein en groot en tussen rustig en druk. Elke ruimte en elke ontmoeting heeft z'n specifieke leermomenten.

 

fotografie: Paul Gerlings, Rotterdam              download pdf